img img

Directadmin hosting panelinden domain değiştirmeyi engelleme

Ssh üzerinden aşağıdaki komutu kullanarak hosting kullanıcısının domain adresini değiştirme özelliği kapatılabilir.

/usr/local/directadmin/directadmin set never_commands

CMD_CHANGE_DOMAIN restart